برزگر دانش و فناوری پنج شنبه 21 بهمن 1395 - 19:14 کد خبر: 3283

کشف ماده ای که نور را از تمام زوایا جذب می کند

مهندسان ماده ی جاذب نوری را اختراع کردند که می تواند در مصارف زیادی همچون صرفه جویی در انرژی کاربرد داشته باشد و فوق العاده نازک و قابل انعطاف است.

مهندسان ماده ی جاذب نوری را اختراع کردند که می تواند در مصارف زیادی همچون صرفه جویی در انرژی کاربرد داشته باشد و فوق العاده نازک و قابل انعطاف است.

 موادی در صنعت وجود دارند که کاملا نور را جذب کنند اما به لحاظ اندازه بزرگ هستند و زمانی که خم می شوند، می شکنند. از معابی دیگر آنها  این است که نمی توان  از آنها تنها برای جذب یک طیف انتخابی از طول موج ها کنترل کرد که نقطه ضعفی برای کاربردهای خاص محسوب می شود؛ برای مثال می توان به پوششی برای پنجره اشاره کرد که برای خنک کردن استفاده می شود و علاوه بر پرتو مادون قرمز، نور عادی و امواج رادیویی مورد نیاز برای مخابره برنامه های تلویزیونی و رادیویی را هم مسدود می کند.
ولی حالا مهندسان دانشگاه کالیفرنیا- سن دیه گو با یک طراحی جدید بر اساس نانو ذره، یک ماده جاذب را به نام ‘جاذب تقریبا کامل باند پهن’ (near-perfect broadband absorber) ساخته اند که فوق العاده نازک و قابل انعطاف است و می تواند بیش از ۸۷ درصد نور نزدیک به مادون قرمز را جذب کند.
در مورد خصوصیات این ماده باید گفت که این ماده قادر به جذب نور از تمامی زوایا است و از لحاظ تئوری می توان آن را طوری ساخت که طول موج های خاصی از نور را جذب کند و به بقیه طول موج ها اجازه عبور دهد.
ژواوی لیوگ استاد دانشگاه کالیفرنیا- سن دیه گو در مقاله ای که در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد، نوشت: این ماده، جذب انتخابی نور را با قابلیت تنظیم برای بخش های خاص طیف الکترومغناطیس ممکن می کند.
از جمله کاربردهای این ماده می تواند به استفاده از آن برای ساخت پوشش هایی برای پنجره اشاره کرد که باعث خنک نگاه داشتن ساختمان ها و خودروها در روزهای آفتابی می شود.همچنین ساخت ابزارهایی که کارایی سلول های خورشیدی را بیش از سه برابر می سازند و نیز ساخت سپرهای نازک و سبک وزن که مانع جذب حرارت می شوند، از دیگر کاربردهای این ماده هستند.
محققان خاطر نشان کردند که این فناوری هنوز در مرحله توسعه قرار دارد.

مطالب مرتبط