برزگر جالب ترینها شنبه 16 بهمن 1395 - 18:31 کد خبر: 3165

نتایج تحقیقاتی که روی دوقلوهای فضایی و زمینی انجام شد

نتایج یکی از نادرترین تحقیقات فضایی در تاریخ پرواز بشر اخیرا ارائه شده است. دو برادر دوقلوی فضا نورد اسکات و کلی داوطلب شرکت در این آزمایش شده اند. اسکات همراه با گروهی از فضانوردان به مدت ۳۴۰ روز به فضا سفر کرد ولی مارک در طول این مدت روی کره زمین ماند. هدف این پروژه بررسی تاثیر سفر طولانی مدت به فضا بر روی بدن انسان بود. این دو برادر دوقلو خصوصیات ژنتیکی مشترکی داشتند اما این تحقیق به دانشمندان ناسا اطلاعات پزشکی زیادی داد که در آینده ای نزدیک تجزیه و تحلیل خواهند شد. تجزیه تحلیل های این تحقیق در حال بررسی هستند اما نتایجی از این تحقیق ارائه شده که می توان به آن ها اشاره کرد.

نتایج یکی از نادرترین تحقیقات فضایی در تاریخ پرواز بشر اخیرا ارائه شده است. دو برادر دوقلوی فضا نورد اسکات و کلی داوطلب شرکت در این آزمایش شده اند. اسکات همراه با گروهی از فضانوردان به مدت ۳۴۰ روز به فضا سفر کرد ولی مارک در طول این مدت روی کره زمین ماند. هدف این پروژه بررسی تاثیر سفر طولانی مدت به فضا بر روی بدن انسان بود. این دو برادر دوقلو خصوصیات ژنتیکی مشترکی داشتند اما این تحقیق به دانشمندان ناسا اطلاعات پزشکی زیادی داد که در آینده ای نزدیک تجزیه و تحلیل خواهند شد.

تجزیه تحلیل های این تحقیق در حال بررسی هستند اما نتایجی از این تحقیق ارائه شده که می توان به آن ها اشاره کرد.

در انتهای هر کروموزوم یک ساختار تخصص یافته به نام تلومر وجود دارد. طول تلومرها با هر تکثیر سلولی کاهش پیدا می کند. بعد از چندین تکثیر، تلومرها بیش از حد کوتاه می شوند و سلول ها دیگر نمی توانند تقسیم شوند. این یکی از عوامل فرآیند پیری است. دانشمندان دریافتند زمانی که اسکات در فضا بود تلومرهای او بلندتر از برادر دوقلویش کلی بود. اما به محض این که فضانوردان به زمین بازگشتند به همان حالت قبل از سفر تغییرشکل داده و کوتاه تر شدند.

نتیجه دیگری که از این تحقیق به دست آمد این است: دی ان ای اسکات در طول یک سالی که به فضا سفر کرده بود کاملا با مارک متفاوت بود. البته این شاخص ها بعد از مدت کوتاهی دوباره به همان حالت اولیه بازگشتند. تا زمانی که این تحقیقات کامل نشده اند نمی توان نتیجه حتمی از آن گرفت و ناسا تصمیم دارد این آزمایش ها را روی فضانوردان دیگر هم امتحان کند.

این تحقیقات ممکن است شما را به یاد تئوری پارادوکس دوقلوهای انشتین بیاورد. این تئوری می گوید: هنگامی که به سرعت نور برسید زمان آرام تر پیش می رود. این یعنی اسکات بعد از گذراندن یک سال در فضا جوانتر به خانه باز می گردد. البته سفینه به سرعت نور سفر نکرده اما شاید زمانی این آزمایش جوابی برای چگونگی متوقف کردن روند پیری داشته باشد.

مطالب مرتبط