درباره ما

تازه های روز مرجعی است برای انتشار مطالب مفید و کارآمد با رویکرد افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه که در تلاش است با افزودن محتوای علمی و آموزشی استفاده از فضای مجازی را در سطح جامعه خصوصا نسل جوان و خانواده ها بهبود بخشد.